PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING VAN GAMNED!

Dankzij advertenties van adverteerders kunnen heel wat websites gratis worden bezocht. Sommige advertenties worden aangepast aan de behoeften en verwachtingen van specifieke internetgebruikers. Andere zijn veel algemener en wekken minder interesse op. Maar welke advertentie u ook te zien krijgt, het is een feit datu er niet omheen kunt als u internet gebruikt.

Voor adverteerders zijn advertenties een manier om hun aanbod te tonen aan gebruikers van wie ze weten dat ze erin geïnteresseerd zijn.

Wanneer Gamned! (hierna 'Wij', ‘We’, ‘Ons’ of 'Onze' genoemd) ingeschakeld wordt door een adverteerder, proberen we de belangen van internetgebruikers en adverteerders te verzoenen. Dat is onze belangrijkste missie. We streven er daarbij naar om vertrouwelijk en veilig om te gaan met de persoonsgegevens die we verwerken in het kader van de campagnes die we in opdracht van onze adverterende klanten uitvoeren. Met persoonsgegevens (hierna 'Persoonsgegevens') bedoelen we alle informatie waarmee een natuurlijk persoon rechtstreeks (zoals uw naam, voornaam of profielfoto) of onrechtstreeks (zoals uw klant- ofadvertentie-ID en IP-adres) geïdentificeerd kan worden.

Om dat mogelijk te maken, hebben we strikte procedures ingevoerd, waar we ons resoluut toe verbinden. Die procedures worden beschreven in het onderhavige document (de 'Privacyverklaring').

1. Wanneer is de Privacyverklaring van toepassing?

De Privacyverklaring geldt zodra u uit eigen beweging Persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld als u een adverteerder toestemming geeft om gerichte advertenties te sturen) of zodra Gamned! uw Persoonsgegevens verzamelt (wanneer u zichinschrijft op Onze nieuwsbrief of een klantenaccount aanmaakt bij Onze salesafdeling).

2. Wie zijn we?

Gamned! is een tradingdesk en leverancier van programmatische oplossingen. Meer informatie over Gamned! vindt u op deze pagina.

Gamned! is geregistreerd bij het Transparency and Consent Framework van Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe, een vereniging die producenten van webadvertenties samenbrengt. Dankzij die registratie kunnen internetgebruikers altijd kiezen welke gegevens ze met welke organisaties delen als ze surfen opeen website met een Consent Management Platform.

Verder volgt Gamned! de aanbevelingen van het keuzeplatform YOC ('YourOnlineChoices'), zodat internetgebruikers alle cookies die Gamned! of andere aangesloten bedrijven op hun computer kunnen plaatsen, kunnen uitschakelen.


3. Waartoe verbinden Wij ons?

Gamned! beschouwt de bescherming van Persoonsgegevens en het respect voor privacy als een prioriteit. Daarom hebben we besloten transparanter te werken en gebruikers écht inzicht te geven in de manier waarop wij hun Persoonsgegevens via interneten onder meer cookies verzamelen en verwerken.

Gamned! verbindt zich ertoe uw Persoonsgegevens te verwerken met volledige inachtneming van de verderop genoemde Wetgeving inzake gegevensbescherming, de legitieme instructies van onze klanten en verwerkingsverantwoordelijken, en deze Privacyverklaring.

Vanuit de intentie om niet meer te verwerken dan nodig, let Gamned! er bijgevolg op dat het enkel Persoonsgegevens verwerkt als die absoluut nodig zijn voor de expliciet vermelde en gerechtvaardigde doeleinden waarvoor ze worden verzameld. De verwerking loopt slechts tot het doeleinde in kwestie bereikt is en wordt afgebakend door strikte veiligheids- en vertrouwelijkheidsmaatregelen.

Deze doeleinden zijn ook vooraf besproken met Onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Welke wet-en regelgeving is van toepassing bij het gebruik van uw Persoonsgegevens?

Op de verwerking van Persoonsgegevens is alle geldende nationale en Europese wet- en regelgeving van toepassing, met name (i) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (de 'AVG'), (ii) de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, (iii) de Europese Richtlijn 2022/58/EG van 12 juli 2002, en(iv) de richtlijnen, opinies en aanbevelingen van toezichthoudende autoriteiten en relevante waarmerkingen, goedkeuringen of onherroepelijke rechterlijke uitspraken (samen de 'Wetgeving inzake gegevensbescherming' genoemd).

5. Hoe verwerkt Gamned! Persoonsgegevens?

Gamned! verwerkt Persoonsgegevens op twee manieren:

 • als verwerkingsverantwoordelijke (met name voor de Persoonsgegevens van Onze medewerkers, klanten, partners enz.);
 • als verwerker, wanneer wij Persoonsgegevens van internetgebruikers enkel verwerken volgens de instructies van een adverterende klant, die in dat geval de verwerkingsverantwoordelijke is.

5.1. Wanneer Gamned! optreedt als verwerkingsverantwoordelijke:

5.1.1. Wanneer u (of uw werkgever) klant of partner bent van Gamned! of, meer algemeen, een handelsrelatie heeft met Ons (bijvoorbeeld als leverancier of bureau), verzamelen en verwerken wij uw contactgegevens (zoals uw naam, voornaam, professionele e-mailadres, telefoonnummer en functie in uw bedrijf). Het doeleinde daarbij is het beheren van een zakelijke relatie, Onze diensten aanbieden en de samenwerking bevorderen (bijvoorbeeld het contract en de administratie opvolgen, factureren, antwoorden op verzoeken, diensten leveren, een nieuwsbrief en uitnodigingen voor Onze evenementen versturen).

De verwerking gebeurt in dat geval op grond van (i) het gerechtvaardigde belang van Gamned!, voor zover de verwerking nodig is voor het leveren van de diensten van Gamned!, (ii) de uitvoering van de overeenkomst tussen Gamned! en u, (iii) de naleving door Gamned! van wettelijke bepalingen en, waar van toepassing, (iv) uw uitdrukkelijke toestemming.

Onze diensten bewaren uw Persoonsgegevens enkel zolang als strikt noodzakelijk is, namelijk tot drie (3) jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie tussen Gamned! en u. Gegevens die alleen nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, bewaart Gamned! gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

Gamned! geeft uw Persoonsgegevens enkel door aan partijen die ze nodig hebben: de sales-, boekhoud- en marketingafdeling van Gamned! en de onderaannemers van Gamned!. Uw Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven voor zover noodzakelijk is om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren.

5.1.2. Wanneer u (of uw werkgever) in contact komt met Gamned! en/of u Onze website bezoekt, kan u gevraagd worden om (i) uw naam, voornaam, e-mailadres en andere gegevens op te geven wanneer u zich inschrijft op Onze nieuwsbrief, of (ii) kunt u Gamned! toestemming geven om cookies op uw toestel te bewaren.

Uw Persoonsgegevens worden voornamelijk voor de onderstaande doeleinden verwerkt:

 • inschrijven op Onze nieuwsbrief;
 • uw bezoeken statistisch analyseren;
 • gerichte advertenties van Gamned! vertonen die aangepast zijn aan uw interesses.

Deze verwerkingsoperaties worden door Gamned! uitgevoerd op grond van het (i) gerechtvaardigde belang om de kwaliteit van Onze diensten te verbeteren en (ii) uw uitdrukkelijke toestemming.

De Persoonsgegevens die worden verwerkt voor statistische analyses worden niet langer dan drie (3) jaar bewaard. Voor Onze nieuwsbrief worden uw gegevens verwerkt tot het moment dat u in de nieuwsbrief klikt op de uitschrijflink. De Persoonsgegevens die we verwerken voor gerichte advertenties worden dertien (13) maanden bewaard.

Gamned! geeft uw Persoonsgegevens enkel door aan partijen die ze nodig hebben: de sales-, boekhoud- en marketingafdeling van Gamned! en de onderaannemers van Gamned!. Uw Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven voor zover noodzakelijk is om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren.

5.1.3. Wanneer u solliciteert voor een functie bij Gamned!, verwerken We de Persoonsgegevens die u bij uw sollicitatie en eventuele gesprek aan Ons verstrekt. We verwerken uw gegevens om uw sollicitatie te behandelen en Onze vacatures te beheren en opte volgen. De verwerking gebeurt op grond van het gerechtvaardigde belang van Gamned! om te reageren op uw sollicitatie en profielen te zoeken die passen bij de vacatures van Gamned!.

Als u reageert op een vacature op Onze jobpagina of als u spontaan solliciteert, houden We uw Persoonsgegevens waarschijnlijk tot twee (2) jaar na uw laatste contact met Ons bij in onze bestanden. Zo kunnen we u opbellen als er een andere functie vrijkomt die past bij uw kwalificaties, ook al werd u eerst niet geselecteerd.

Gamned! geeft uw Persoonsgegevens enkel door aan partijen die ze nodig hebben: de HR-, sales- en marketingafdeling van Gamned!, de managementteams van Gamned! en de onderaannemers van Gamned!. Uw Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven voorzover noodzakelijk is om de aan hen toevertrouwde taken uit te voeren.

5.2. Wanneer Gamned! optreedt als verwerker:

In het kader van Onze activiteiten als tradingdesk moeten We Persoonsgegevens bijhouden over u (surfgegevens, IP-adres, gebruikte verbinding (wifi, 4G), toestel (tablet, smartphone, computer), merk en model van uw toestel, internetprovider), zodat Onze klanten, adverteerders, doeltreffend gerichte advertentiecampagnes kunnen verspreiden.

Gamned! treedt in dat geval op als onderaannemer en handelt namens en volgens de instructies van zijn klanten / adverteerders / verwerkingsverantwoordelijken.

Meer informatie over de manier waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, vindt u in de privacyverklaring van de adverteerder wiens website u bezoekt.

6. Wat zijn cookies? Hoe gebruiken We ze? Hoe kunt u ze instellen?

'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw toestel wanneer u een website bezoekt. Ze worden gebruikt om identificatiecodes en andere surfgegevens op teslaan en op te halen. Welke cookies worden opgeslagen, hangt af van bepaalde keuzes die u maakt.

Op deze website gebruiken We cookies om (i) het surfen aangenamer te maken voor u, (ii) u gepersonaliseerde advertenties te tonen en (iii) bezoekersstatistieken samen te stellen.

 • Cookies voor gerichte reclame: daarmee kunnen We de advertenties die u te zien krijgt op de website optimaliseren, zodat u vaker advertenties ziet die aansluiten bij uw interesses en zodat u dezelfde advertentie niet te vaak opnieuw ziet.
 • Statistische cookies: daarmee kunnen We bezoekersstatistieken bijhouden en nagaan of er problemen zijn bij het surfen. Ze zorgen ervoor dat we de kwaliteit van Onze diensten kunnen meten en verbeteren.

U kunt de cookie-instellingen van uw browser op elk moment aanpassen en bijvoorbeeld bepaalde cookies weigeren.

Ook via de cookiebanner die verschijnt wanneer u de website voor de eerste keer bezoekt, kunt u uw voorkeuren instellen. De cookiebanner verschijnt opnieuw wanneer u cookies van uw toestel hebt verwijderd.

Als u cookies voor gerichte advertenties en/of statistische cookies uitschakelt, willen we u er graag op wijzen dat:

 • u nog steeds advertenties te zien krijgt, maar dat die niet langer aangepast zullen zijn aan de voorkeuren die We uit uw surfgedrag hebben afgeleid. Of u al dan niet gerichte advertenties uitschakelt, heeft dus geen impact op het aantal advertenties dat u ziet, maar enkel op hun inhoud;
 • uw bezoek aan Onze website niet langer geregistreerd zal worden door onze bezoekersregistratietools.

De Persoonsgegevens die We via cookies verzamelen, houden we dertien (13) maanden bij.

7. Wat eisen We van derden aan wie We Persoonsgegevens doorsturen?

We vragen derden aan wie We uw Persoonsgegevens doorsturen om de Wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven en uw Persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

8. Geven we uw Persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Unie?

Het kan gebeuren dat uw Persoonsgegevens worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie.

In dat geval neemt Gamned! maatregelen om ervoor te zorgen dat Onze onderaannemers en partners een passend niveau van gegevensbescherming garanderen, overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Concreet letten we erop dat Onze onderaannemers en partners (i) gevestigd zijn in een land waarvan de wet gevingeen passend niveau van bescherming biedt, of (ii) een overeenkomst met Ons hebben gesloten waarin de 'standaardcontractbepalingen' van de Europese Commissie opgenomen zijn, of (iii) bindende bedrijfsvoorschriften volgen die goedgekeurd zijn door de autoriteiten.

9. Welke veiligheidsmaatregelen neemt Gamned! om uw Persoonsgegevens te beschermen?

Om uw Persoonsgegevens op het hoogste niveau te beschermen, heeft Gamned! de volgende veiligheidsmaatregelen ingevoerd:

 • We nemen gepaste fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
 • Toegang tot uw Persoonsgegevens is strikt voorbehouden aan medewerkers en dienstverleners die ze nodig hebben. Die mensen moeten zich houden aan strenge vertrouwelijkheidsregels en kunnen worden gesanctioneerd bij een inbreuk;
 • We lichten de manier waarop gegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt regelmatig door;
 • We geven medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens instructies over de veiligheidsmaatregelen;
 • We bewaren Persoonsgegevens in veilige hostingcentra;
 • We versleutelen de toegang tot onze diensten met SSL-technologie.

10. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

Overeenkomstigde Wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende rechten wanneer Gamned! uw Persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke:

a. Recht van inzage en om in kennis te worden gesteld: u heeft het recht om te weten hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Die informatie moet op een beknopte, transparante, duidelijke en makkelijk toegankelijke manier worden verstrekt. U heeft ook het recht om (i) na te gaan of Gamned! gegevens over u verwerkt en, wanneer van toepassing, (ii) alle Persoonsgegevens te bekijken en een kopie te vragen.

b. Recht op rectificatie: u kunt Gamned! altijd vragen om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens over u te corrigeren en/of te vervolledigen. Gamned! doet dat zo snel mogelijk.

c. Recht op gegevenswissing: in sommige gevallen kunt u Gamned! vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen ('recht op vergetelheid'). Dit is echter geen absoluut recht: Gamned! kan in bepaalde gevallen wettelijke of gerechtvaardigde gronden hebben om uw Persoonsgegevens bij te houden.

d. Recht op beperking van de verwerking: in de gevallen, opgesomd in artikel 18 van de AVG kunt u Gamned! vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

e. Recht op overdraagbaarheid: u heeft het recht om uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U bent dan vrij om uw Persoonsgegevens door te sturen naar een partij van uw keuze, zonder dat Gamned! zich daartegen kan verzetten. U mag dit recht echter enkel inroepen als uw Persoonsgegevens verwerkt worden omdat u toestemming hebt gegeven of om een overeenkomst uit te voeren, en als de verwerking geautomatiseerd is.

f. Recht van bezwaar: als uw Persoonsgegevens verwerkt worden op grond van Gamned!'s gerechtvaardigde belang, mag u zich daartegen verzetten. Gamned! zal de verwerking van uw Persoonsgegevens dan stopzetten, tenzij er een gerechtvaardigde reden is voor de verwerking. U mag u ook op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing. Ten slotte hebt u het recht u uit te schrijven van Onze nieuwsbrief. Dat doet u door onderaan de nieuwsbrief te klikken op 'uitschrijven'.

g. Recht om instructies te geven voor na uw overlijden: u mag instructies geven over de manier waarop uw Persoonsgegevens na uw overlijden worden bewaard, verwijderd of doorgegeven. U kunt die instructies op elk moment weer intrekken. Om dit recht uit te oefenen, moet u een persoon aanwijzen die uw instructies zal uitvoeren:

 • In het geval van algemene instructies, kunt u een door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) erkende partij inschakelen.
 • In het geval van specifieke instructies, kunt u die rechtstreeks doorgeven aan Gamned!.

h.     Recht om een klacht in te dienen: u hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij eenbevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u een of alle van de voorgenoemde rechten wilt uitoefenen of als u graag extra informatie wenst, kunt u een verzoek sturen naar de functionaris voor gegevensbescherming van Gamned!. Bij uw verzoek moet u een kopie voegen van een identiteitsbewijs en andere informatie die nodig kan zijn om uw identiteit te bevestigen of uw verzoek te verwerken (zoals uw adres):

 • U kunt een brief sturen naar: Gamned!, 125 rue de Saussure, 75017 Paris, Frankrijk

We antwoorden binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek.

11. Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de manier waarop Gamned! uw privacy en Persoonsgegevens beschermt, kunt u contact opnemen met Onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar: privacy@gamned.com.

12. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

Gamned! behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen en ondermeer aan te passen aan de juridische en wettelijke context, de aanbevelingen, opinies en beslissingen van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL), het Europees Comité voor gegevensbescherming en de Franse en Europese rechtbanken.

Laatst bijgewerkt op 22 januari 2020